جهت مصارف بیمارستانی دارویی آزمایشگاهی و صنعتی

با توجه به کم آبی کشور در جهت صرفه جویی آبهای مصرفی در بخش (cssd) که شامل دستگاه‌های اتوکلاو و دستگاه‌های مشابه می‌شود اقدام به طراحی و تولید سیستم بازیافت و صرفه جویی آب به ظرفیت نگهداری ۲۰۰۰ لیتر می‌نماید.

این دستگاه با استفاده از سیستم انتقال حرارت دمای آب برگشتی از سی اس اس دی را تقلیل داده سپس با کمک فیلترهای مخصوص مانع ورود ذرات معلق در سیستم آب در گردش شده و در نهایت با به کارگیری لامپهای UV عمل سترون سازی را انجام داده و به وسیله پمپ آب را با فشاری استاندارد به مسیر(cssd) بازمی‌گرداند.

This post is also available in: English