دستگاه بازیافت آبهای مصرفی اتوکلاوهای (cssd) و دستگاه های مشابه
اتوکلاو بی خطرساز زباله های عفونی بدون خردکن (ظرفیت از ۷۵ تا ۲۰۰۰ لیتر)