,

دستگاه بازیافت آبهای مصرفی اتوکلاوهای (cssd) و دستگاه های مشابه

دستگاه بازیافت آبهای مصرفی اتوکلاوهای (cssd) و دستگاه های مشابه
,

اتوکلاو بی خطرساز زباله های عفونی بدون خردکن (ظرفیت از ۷۵ تا ۲۰۰۰ لیتر)

اتوکلاو بی خطرساز زباله های عفونی بدون خردکن (ظرفیت از ۷۵ تا ۲۰۰۰ لیتر)